Vrtic Gnezdo Sremska Mitrovica

Vrtić

Vrtić Gnezdo je nastao kao ideja da stvorimo okruženje u kom će deca moći da rastu, razvijaju se i uče na sasvim prirodan način. Podelili smo našu ideju sa drugim dobrim ljudima, i uz njihovu pomoć, ideju pretvorili u delo.

U Gnezdu čuvamo neprocenjivo blago, detinjstvo. Maštamo, pričamo priče, pevamo, glumimo, učimo, gradimo, igramo se u pesku, pravimo kolače od blata, trčimo bosi i šetamo po kiši. Ako je vetrovit dan puštamo zmajeve, a kada pada sneg grudvamo se i pravimo Sneška. Istražujemo i posmatramo, sadimo povrće i cveće, gajimo i negujemo životinje. Ako se i vama sviđa ovo što radimo, dođite nam u goste da se upoznamo i družimo.

Programska koncepcija vrtića Gnezdo

Programska koncepcija vrtića Gnezdo temelji se na savremenim naučnim i stručnim dostignućima u oblasti predškolskog vaspitanja i usklađena je sa Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji.

predskolsko-vaspitanje-vrtic-gnezdo

Polazište programa je humanistički i holistički pristup detetu koji znači da dete razumemo i prihvatamo kao:

  • celovito biće koje se razvija, izražava i sebe doživljava na više nivoa: fizičkom/biološkom, psihološkom (emotivnom i intelektualnom) i duhovnom;
  • jedinstveno biće, koje ima pravo da bude svoje i razvija se individualnim tempom.
  • socijalno biće, koje ima potrebu za odraslima i vršnjacima.
  • prirodno radoznalo, spremno da uči, unutrašnje motivisano da spoznaje sebe, druge ljude i svet oko sebe.
  • kreativno biće – ono otkriva i konstruiše znanja, modele ponašanja i vrednosti; dete je aktivan činilac sopstvenog razvoja.
kreativne-radionice-gnezdo Sremska Mitrovica

Vaspitanje razumemo kao očuvanje, podsticanje i oplemenjivanje spontanih stvaralačkih mogućnosti i svojstava predškolskog deteta, što se postiže stvaranjem uslova i podsticaja za bogate, raznovrsne i osmišljene aktivnosti, kojima deca mogu da se predano bave koristeći i razvijajući svoje ukupne potencijale.

Vrtić Gnezdo je zamišljen i organizovan kao sredina u kojoj se svako dete oseća sigurno i prihvaćeno, u kojoj može bezbedno i relativno samostalno da ispituje svet oko sebe i aktivno učestvuje u životu i radu zajednice dece i vaspitača, kakvu predstavlja vaspitna grupa. Vrtić je otvoren prema okruženju i posebno prema porodici koju vidimo kao partnera u vaspitno-obrazovnom procesu.

Uloga odraslih podrazumeva pomoć, podršku i usmeravanje. Naši vaspitači deluju na dva osnovna polja: stvaraju uslove za kvalitetan život, učenje i razvoj (organizuje fizičku i socijalnu sredinu i stvaraju pogodnu afektivnu klimu) i direktno podstiču razvoj i učenje.

Najvažnija načela kojih se držimo u radu su:

  • poštovanje deteta, što znači da ono ima slobodu izbora i delovanja, kao i da iznosi svoja mišljenja i osećanja.
  • samostalnost i individualni rad
  • povezivanje vaspitanja sa životnim kontekstom dece
  • igra kao prirodna potreba i posebno vredan oblik učenja predškolskog deteta, što znači da su aktivnosti učenja i rada sa decom zasnovane na načelima igre, a spontana dečja igra ima poseban status u programu.

Težište u realizaciji programski sadržaja je na planiranju i razvijanju projekata, koji započinju interesovanjem dece i u kojima deca ravnopravno učestvuju sa vaspitačima, roditeljima i lokalnom zejednicom (stručni saradnici, gosti, izleti…). Aktivnosti se odvijaju u adekvatno opremljenim centrima interesovanja: umetnički (likovni i muzički), građevinski, jezički, centar uloga, manipulativni/matematički, senzorno-perceptivni, istraživački i živi kutak; u prirodi (otvorena učionica, dvorište,…), na prostorima i u objektima koji su nam na raspolaganju u neposrednom okruženju i lokalnoj zajednici.