porodicno savetovaliste vrtic Gnezdo Sremska Mitrovica

PORODIČNO SAVETOVALIŠTE

Podrška porodici, savetovalište sa Vladislavom M. Krstić

“U složnu porodicu sreća sama od sebe dolazi”

U savremenom svetu koji karakteriše ubrzan tempo života porodica je često na udaru. Tu nailazimo na poteškoće u komunikaciji i porodičnim odnosima, pa se mogu javiti problemi sa kojima nismo u stanju da se nosimo (kako među partnerima, tako i sa decom). Tada je potrebno potražiti stručnu pomoć, jer svaki problem se može rešiti uz malu pomoć.

Domen rada porodičnog terapeuta:

  • razvojni problemi dece i mladih
  • problemi u ponašanju dece i mladih
  • problemi sa bolestima zavisnosti dece i odraslih
  • partnerski odnosi (problemi u komunikaciji, roditeljske teškoće, konfliktni partnerski i roditeljski odnosi)
  • jačanje roditeljskih kapaciteta
  • pomoć i podrška u roditeljstvu